OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Folklór‚tradície‚kultúra

- tu môžete časom nájsť informácie o folklóre a kultúrnych podujatiach.
Táto stránka je tvorená za pomoci pána Ondreja Nováka.

Folklórne slávnosti

Folklór má v Pozdišovciach bohatú tradíciu. Tá je po stáročia spájaná s hrnčiarstvom, ktoré je tu doložené už v roku 1416.
Počas dlhých zimných večerov či pri vypaľovaní hrnčiarskych výrobkov v hrnčiarskych peciach, tzv. kochoch, vznikli v obci desiatky, ba možno aj stovky ľudových piesní, z ktorých sa mnohé zachovali dodnes. Nadväzujúc na tieto tradície boli v obci organizované viaceré folklórne
podujatia – Okresné slávnosti piesní a tancov (1935), Hrnčiarske oslavy (1949, 1966, 1987), Zemplínska svadba z Pozdišoviec (1987)
a od roku 1991 pravidelné Folklórne (Matičné) slávnosti. Pri zrode tohto podujatia bola vtedajšia vedúca MOS Mária Popriková, starostka obce Mária Dobrovolská a viacerí nadšenci a priaznivci folklóru – Michal Drábik, Ján Pavlík, Ihnacikovci, Lukáčovci a ďalší. Ako prví stáli na pódiu amfiteátra pri obecnom úrade členovia miestnej DFSk Harčare, Fsk Klubovjanka z Michaloviec, DFSk Viňančan z Vinného a sólista Ondrej
Novák. Odvtedy sa hľadisko miestneho amfiteátra pravidelne zapĺňa stovkami divákov, ktorým sa na pódiu každoročne predstavujú tri
dedinské folklórne skupiny, jeden folklórny súbor z východného Slovenska a v posledných rokoch aj domáci Detský folklórny súbor Harčarik
pod vedením manželov Novákovcov.
 
Zaujímavé linky:
 
 
 
 
 

Harčare (Pozdišovce)

Ondrej Novák, Pozdišovce 53, 072 01 Pozdišovce, okres Michalovce
Ondrej Novák, vedúci skupiny

056/647 24 38, 0907 908 399

 
 

Design by: AP Studio
©2022

Ondrej Novak - O tom že folklór v Pozdišovciach stále "žije" sme sa mohli presvedčiť v tuto nedeľu (21.10.2012) v Rakovci nad Ondavou na Okresnej súťaži ,,Hudobný Folklór Dospelých".V kategórii-spevácke skupiny sa naše ženy Harčarky z Pozdišovec v konkurencii 16-tich speváckych skupín nášho okresu umiestnili v zlatom pásme s postupom na Krajskú súťaž ktorá sa bude konať 11.11.2012 v Haniske pri Košiciach.Postup si vybojovali v zložení:Milka Šestáková,Iveta Sotáková,Jana Luteránová,Zuzana Nováková,Dominika Moskaľová a Lucia Toporová.Navyše v kategórii sólo a duo spev sa v duo speve Dominika Moskaľová a Lucka Toporová stali celkovými víťazkami taktiež s postupom na Krajskú súťaž.Gratulujeme a držíme palce na Krajskej súťaži.

                                                        

Design by: AP Studio
©2023

           

                                                                   image

 

V roku 1982 sa v bývalom VD Novex, závod Keramika Pozdišovce zorganizovala skupina nadšencov folklóru. Jadro skupiny tvorili Andrej Antal, Zuzana Jurková a Andrej Lukáč, ktorým pomáhali Anna Ferčáková, Mária Ihnaciková a Mária Mariščáková. Podnetom pre zintenzívnenie činnosti bol program Zemplínska svadba z Pozdišoviec, ktorú miestni tanečníci nacvičili pre potreby Umenovedného ústavu SAV v roku 1987. Ešte v tom istom roku miestni folkloristi nacvičili program k 40. výročiu založenia hrnčiarskeho družstva. S pásmom „Hrnčiarstvo“ vystúpili 9. júla 1989 v bloku „Remeslá“ aj na folklórnom festivale vo Východnej, začiatkom 90-tych rokov aj v Sorožnici, Michalovciach a iných podujatiach. V tom čase DFSk Harčare pracovala v zložení: Andrej Antal, Anna Antalová, Michal Drábik, Anna Ferčáková, Ing. Michal Hreščo, Július Ihnacik, Mária Ihnaciková, Andrej Lukáč, Milan Lukáč, Dáša Lukáčová, Ľubomír Matina, Ján Pavlík, Ján Poprik a harmonikár Ladislav Pastír. Vedúcou skupiny bola Mária Popriková, ktorú začiatkom 90-tych rokov vystriedal Michal Drábik. Po odchode niektorých starších členov rady folkloristov rozšírili Zuzana Jurková ml., Tatiana Paľová, Ladislava Farbarová a Jana Paľová. Onedlho zo skupiny odišli ženy a postupne v nej účinkovali Emil Čačko, Dušan Čižmárik, Ladislav Dobrovolský, Juraj Pancák, Zuzana Beľušová (harmonika), Ján Furčák, Ondrej Novák (harmonika), Pavel Paľo, Ján Malčický a Ján Tokár. Dušou skupiny bol v tom čase Michal Drábik, ktorý s magnetofónom navštevoval starších Pozdišovčanov – Andreja Čižmárika, Annu Menkyovú, Máriu Ščerbákovú – a nahral desiatky piesní, aby sa zachovali pre ďalšie generácie. V roku 2003 ho vo funkcii vedúceho vystriedal Ondrej Novák. DFSk Harčare ročne absolvuje 20-30 vystúpení.

zdroj: www.pozdisovce.sk

Aktuálny členovia folklórneho súboru Harčarki:

Ondrej Novák st. - umelecký vedúci, Ondrej Novák ml, Patrik Novák, Jakub Kornuc, Peter Kicoš, Zdenko Smaržík, Martin Gávlik, Dávid Fabián

Design by: AP Studio
©2023

                                              

                                                            

image

O súbore Harčarki:

Ženská folklórna spevácka skupina Harčarki z Pozdišovec,vznikla v roku 2011.Za krátky čas má za sebou množstvo vystúpení hlavne na Folklórnych slávnostiach v blízkom či vzdialenom okolí.
Vo svojom repertoári má spracované aj pásmo o hrnčiarstve,pásmo pridaný (ide o časť dedinskej svadby) či čepčenie nevesty.
Zameriava sa prevažne na piesne z Pozdišoviec a okolia Zemplína.Vedúcim skupiny a zároveň akordeonistom je Ondrej Novák.

 

 

Aktuálny členovia folklórneho súboru Harčarki:

Zuzana Nováková, Lucia Lechmanová, Jana Luteranová, Dominika Ondo-Eštoková, Simona Fečová, Lucia Martonová, Andrea Kicošová, Klaudia Čižmariková, Mária Vojteková, Nikola Tolaciová.

 
zdroj: Harčarki

Design by: AP Studio
©2022

- nar. 19.03.1951 rodák a obyvateľ Pozdišoviec, bývalý traktorista. Posledné roky sa venuje drevorezbe resp.figurálnej tvorbe.
Najprv iba tak z dlhej chvíle pre seba, teraz už svojimi figúrkami občas aj obdaruje priateľov či blízkych.
Postavičky vyrezáva z lipového dreva prípadne z topoľa.
 
              
 
         
 
         
 
text a foto: Jozef Molnár    
    

Design by: AP Studio
©2022