OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Úvod

Aktuality:                                                                                                                                                                                               Nájdete nás už aj na Facebooku


                                                                                                                                                 
 
 
 
 

 

      Rezanie gaštanov   
 
 
 

Neoficiálna stránka obce Pozdišovce
 

Na tejto stránke nájdete informácie o podujatiach a ich histórii, tiež o Pozdišovciach ako takých a dianí v tejto obci,
či iné postrehy a zaujímavosti. Táto stránka je stále vo fáze spracovania údajov a vzniká za pomoci organizátorov jednotlivých podujatí v tejto obci a občanov.Cieľom stránky je poukázať na dianie, zaujímavosti a akcie v tejto obci.
Je vytvorená pre obyvateľov obce Pozdišovce a jej rodákov.Na tejto stránke môžu byť použité citáty iných autorov, avšak vždy na konci citátu, alebo použitého textu sa dozviete aj meno autora.

Nieje cieľom tejto stránky nahradiť oficiálnu stránku!

Táto stránka má informatívny, diskusný a zábavný charakter s možnosťou vyjadriť svoj názor, podeliť sa o nápady, vedomosti či zážitky spojené s obcou Pozdišovce. V prípade že máte fotografie týkajúce sa pozdišovskej histórie či súčasnosti a chcete sa o ne podeliť s inými obyvateľmi obce či Slovenska, stačí ich zaslať preskenované (ak niesú v digitálnej forme) na náš  e-mail alebo Facebook.
Sestrou tejto stránky je stránka, ktorá sa zaoberá Šachovým turnajom, ktorý sa koná vždy koncom roka v tejto obci.
Ak by ste chceli aby aj vaše fotografie, alebo iné zaujímavé veci týkajúce sa Pozdišoviec boli na tomto webe,kontaktujte nás
 
 
 
 
O starobylom slovanskom pôvode obce svedčí aj toponomastický rozbor názvu Pozdišovce.
Miestne mená s príponami -ovce, -ice, -any sa zhodujú s rozsahom najstaršieho slovanského osídlenia Slovenska.
Patria ku skupine pomenovaní ľudských sídel utvorených týmito príponami.
Z vlastného osobného mena kmeňového náčelníka, hlavy rodu alebo otca rodiny.
V našom prípade z osobného mena Pozdiš (podobne ako Pozdiech, Pozderad), s významom - dedina Pozdišo-vých ludí.
Po násilnom začlenení Slovenska do uhorského štátu sa stalo územie stredného Zemplína súčasťou kráľovských
majetkov hradných panstiev hradov Zemplín. Prvým majiteľom Pozdišoviec, ktorého meno sa zachovalo, bol Peter,
syn Rajnolda, ktorý zomrel bez potomka.
Jeho dediny Pozdišovce a Drahňov kráľ Karol Róbert preto daroval Michalovi z rodu Akošovcov. Darovacia listina.... ( Viac )

Niečo z histórie nájdete aj tu!

Skúste Nám zaslať kresby erbu Pozdišoviec, alebo aj celkom iné krezbičky ktoré nakreslia vaše deti.
Môžu to byť napríklad aj krezbičky zvieratiek ktoré chováte, alebo lesné zvieratká čomu sa poteší váš Pozdišovský Yety.
Krezby budú zverejnené tu na našej stránke stačí ich zaslať e-mailom alebo ich pridať na náš facebook.
 
 Obec Pozdišovce je významnou národopisnou lokalitou. Boli tu nájdené zvyšky pravekého sídliska, meče liptovského typu,
zlatý solidus a iné. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1315.
 
 

Kaštieľ rodu Sirmajovcov v Pozdišovciach
 
 
Pozdišovce od roku 1640 až do zrušenia poddanstva patrili šľachticom z rodu Sirmajovcov.
Títo dali v obci v roku 1648 vystavať neskoro-renesančný kaštieľ. Rodina Sirmajovcov kaštieľ užívala až do vzniku I. Československej republiky. Potom sa vysťahovala do Maďarska a svoj majetok ďalej spravovala prostredníctvom právnych zástupcov.
Počas II. svetovej vojny mali v kaštieli svoju posádku Nemci, kde si zriadili aj opravovne vojenskej techniky.
Opravovali tu najmä vojenské automobily. Po roku 1948 v kaštieli sídlilo pozdišovské hrnčiarske družstvo.
Kaštieľ v obci je pamiatkovo chránený a dnes je v majetku súkromnej spoločnosti.
Patrí k nemu aj priľahlý park ohradený kamenným plotom.V súčasnosti tu prebiehajú výrobné dielenské podnikateľské aktivity a kaštieľ čaká na dôkladnejšiu rekonštrukciu.
                                                                                                                                                                                                       Design by:
2009 - 2021

 

 
 
Videá
            
                        Autentický záber z filmu Slovenské ľudové tance (1951)                     Džbánky z Pozdišoviec / Jugs from Podzdišovce (1958)
 
Ďalšie videá :                                                                                                                                                
 

 

 
 
Zdroj: You Tube

Záľuby občanov
             
 
 
             
 
Máte nejakú záľubu? Chcete sa podeliť? Pomôžeme zadarmo!
V tejto sekcii môžete mať aj vy obrazový link na vašu stránku kde sa chcete podeliť o svoje záľuby.
Ak vyrezávate z dreva, maľujete obrazy, pečiete torty, tvoríte keramické predmety, lovíte ryby alebo čokoľvek iné môžte sa na nás obrátiť
prostredníctvom e-mailu: pozdisovce@wbl.sk
Vieme pomôcť aj s vytvorením vašej stránky!


Design by:
2009 - 2021